Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Svetovalna delavka na šoli pomaga posameznim učencem, učiteljem ter staršem. Na svoj poseben način se prek svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja in povezovanja pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov.

Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev.

Delo temelji na:

  • posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri prehodih otrok med šolanjem in pri prehodih učencev v srednjo šolo,
  • upoštevanju splošnih značilnostih razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter upoštevanju njihovih posebnosti,
  • upoštevanju ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci.

Svetovalna delavka skuša biti pri svojem delu fleksibilne in se vedno znova prilagajati konkretnim potrebam šole in njenih udeležencev.

Sodeluje na naslednjih področjih življenja in dela šole:

  • šolska kultura, vzgoja, klima, šolski red,
  • spoznavni, čustveni in socialni razvoj otrok,
  • šolanje in karierna orientacija,
  • socialne in ekonomske stiske.

Svetovalna delavka na šoli: 

Vesna Kralj, univ. dipl. psihologinja
Telefon: 07/ 81 63 157

Elektronska pošta: vesna.kralj@os-bostanj.si

Na svetovalno delavko se lahko obrnete po telefonu ali elektronski pošti  vsak dan od 7. do 14. ure ter na mesečnih popoldanskih govorilnih urah (drugi torek v mesecu od 15. do 17. ure).

Za skupna srečanja priporočamo predhodno najavo po telefonu ali elektronski pošti, saj med delovnim časom svetovalna delavka izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči ter ure individualne in skupinske pomoči.

Dostopnost