Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Na osnovni šoli deluje učbeniški sklad. Ministrstvo za šolstvo in šport v celoti poravna nakup vseh učnih gradiv za 1. triletje in tudi izposojevalnino za učbenike. Z vstopom v Osnovno šolo Boštanj vsak učenec postane uporabnik učbeniškega sklada.

V kolikor pa za svojega otroka ne želite brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, prosim, izpolnite obrazec ODJAVA, ki ga oddate v tajništvo šole najkasneje do vključno 24. junija.

V začetku septembra tako učenci prejmejo učbenike v brezplačno izposojo, ki jih morajo ob koncu šolskega leta ali ob prepisu na drugo šolo vrniti v šolsko knjižnico.

Na podlagi 12. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov je uporabnik dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višino odškodnine na podlagi omenjenega pravilnika določi komisija za ocenitev poškodovanih in uničenih učbenikov.

Učbenikov ni dovoljeno na kakršenkoli način popravljati doma. Prinesete jih v knjižnico, kjer bodo v najkrajšem času popravljeni in vrnjeni učencu v uporabo.

V imenu vseh, ki bodo učbenike iz učbeniškega sklada uporabljali za vami, se vam zahvaljujem za skrbno in odgovorno ravnanje z njimi!

Seznam vseh potrebščin za šolsko leto 2024/2025

1. razred 2. razred 3. razred
4. razred 5. razred 6. razred
7. razred 8. razred 9. razred

Lučka Novosel, skrbnica učbeniškega sklada

Dostopnost