Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Obrazec_VLOGA_šolski_sklad

Šolski sklad OŠ Boštanj je ustanovljen z namenom zbiranja prispevkov preko donacij podjetij, prostovoljnih prispevkov na novoletnem bazarju, zbiralnih akcij starega papirja ter prostovoljnih prispevkov staršev in drugih na dobrodelnem koncertu, ki jih nameni za:

 • pomoč socialno šibkim učencem,
 • raziskovalne dejavnosti na šoli,
 • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize…), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu učencev.
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

Upravni odbor Šolskega sklada je na 4. redni seji dne, 4. 10. 2023, sprejel sklep o spremembi 18. člena (kriteriji in merila) Pravil o delovanju šolskega sklada:

Pravilnik šolskega sklada 2023  (pdf)

Vlagatelj predloži šolskemu skladu:

 • predpisan obrazec (vlogo)
 • fotokopijo zadnje odločbe o denarni socialni pomoči
 • fotokopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku
 • potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor je kateri od staršev brezposelna oseba ali izjava starša, ki ni zaposlen, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na socialno stanje družine;
 • potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške komisije, če je v družini dolgotrajnejša bolezen.

Če ste se morda odločili za svoj prispevek šolskemu skladu, ga pošljite na naš TR št. 01100-600833212, sklic 10024.

 

 

Dostopnost