Skoči na glavno vsebino

 

1850 Leto, v katerem je bila ustanovljena šola v Boštanju z dozidavo takratne mežnarije. Obsegala je eno učilnico, klet in eno sobo na podstrešju.
1882 Zgrajena nova šolska stavba ob župnijski cerkvi. Izvaja se pouk 1. razreda.
1884 V tem letu je bila enorazrednica razširjena v dvorazrednico.
1904 Zaradi stiske s prostorom so k obstoječi šolski zgradbi  prizidali prostor z dvema učilnicama. S pridobitvijo prostorov so šolo razširili v trirazrednico.
do konca šolskega leta 1959/60 Na šoli so se šolali učenci od 1. do 4. razreda. Po končanem 4. razredu so se prešolali na nižjo gimnazijo na Radni.
od 1960/61 Šola je bila sedem razredna.
od šol. leta 1963/64 Na šoli se je pričel izvajati pouk od 1. do 8. razreda.
16. junija 1974 Otvoritev na novo zgrajene šole na sedanji lokaciji. S poukom v povsem novih prostorih so pričeli s 1. septembrom 1974.
1995-1996 Izvajala so se gradbena dela za dozidavo učilnic v dveh etažah na južni strani šole in izgradnja nove telovadnice.
28. oktober 1996 Odprtje novih prostorov šole. Učencem in učiteljem je namenjeno 19 učilnic, specializirane učilnice za pouk gospodinjstva, tehnike in tehnologije ter kemije, računalniška učilnica, knjižnica, mala in velika telovadnica, jedilnica, šolska kuhinja, garderoba, štirje kabineti za delo učiteljev, kabinet športnega pedagoga,  kabinet svetovalne službe, kabinet računalničarja, tajništvo, zbornica.
6. oktober 2010 Izgradnja in predaja uporabi novega zunanjega igrišča za odbojko.
od maja 2015 Energetska sanacija šole
24. november 2015 Svečana otvoritev ob zaključku energetske sanacije šole »Odprimo skrinjo zgodb naše šole«

 

Dostopnost